Personlig utveckling för ledare 12 juni - 14 juni 2023


Med ett fokus på det relationella i ledarskapet kan du lättare skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen.

Ge dig själv tid att  utveckla dina relationella kompetenser och öka samspel, trygghet och tillit i grupp och organisation.

Personlig utveckling för dig som ledare.

Plats: Älvkarleö Herrgård


Tider

Dag 1: Kl.13-19

Dag 2: Kl.9-18

Dag 3 Kl.9-14


Pris: 7960 kr ex. moms.

Inkl. boende med helpension och kurs.


Efter avslutad kurs har du:

En ökad medvetenheten om egna mönster och ledarstilar.

Ökad förståelse för hur min kommunikation påverkar gruppen.

Metoder och praktisk träning i att utveckla ökad självtillit och inre trygghet som ledare.

Kunskap om vad psykologisk trygghet innebär.
Kunskap och praktisk träning i hur du som ledare kan bidra till ökad psykologisk trygghet och tillit i en grupp.
Verktyg och metoder i att skapa förutsättningar för förtroendefullt och effektivt samarbete.