Kursstart Stockholm 16 maj 2024
Kursen hålls på externat

GESTALTAKADEMINS GRUNDKURS

FÖR ETT MER MEDVETET LIV

Start 16 maj 2024

Kanske står du inför ett vägskäl. Kanske vill du hitta nya sätt att lära känna dig själv. Kanske har du bestämt dig för att gå vidare i yrkeslivet. Oavsett vilket som stämmer in på dig så är personlig utveckling i grupp ett av de mest kraftfulla och omvälvande sätten att både få syn på dig själv och de sammanhang du är en del av. 

Ett grundläggande synsätt inom gestaltmetodik är att mänsklig utveckling, vare sig den är individuell eller kollektiv, förutsätter en relativt hög grad av självkännedom. Den är alltså helt nödvändig om vi vill utveckla oss själva, men också avgörande om vi vill kunna stödja andra i deras utveckling. Därför är syftet med Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv att du ska få syn på dig själv och lära dig att se din egen roll i olika sammanhang. Eftersom det även är fundamentet i att tillämpa gestaltmetodik i sin yrkesroll är kursen också behörighetsgrundande för båda våra diplomprogram, och ofta starten på en resa till något stort såväl personligt som professionellt.

Kursen är 16 dagar uppdelat på fyra kurstillfällen från den

16 maj - 15 oktober. På så sätt får deltagarna möjlighet att träffas under en längre period och utveckla en gemensam trygghet tillsammans med kursledarna, vilket är av stor vikt för varje deltagares personliga utveckling. 

Kursen är upplevelsebaserad och ger dig en grundläggande förståelse för gestaltmetodikens grunder och begrepp. Med upplevelsebaserat menar vi att den, som alla våra utbildningar, är uppbyggd så att deltagarna ges möjlighet att själva uppleva det som teorierna säger. Det gör man genom att jobba med det som händer i gruppen här och nu, exempelvis genom kommunikation, polariteter, kroppsmedvetenhet, ansvar, val och gränser.

unsplash